Çevre Politikası

Çevreye verdiğimiz önem nedeniyle ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarımızı sürekli, ölçülebilir ve kayıt altına alınabilir seviyede yürütüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında atık yönetimi konusunda son derece hassas davranarak, uygun olan tüm atıklarımızı geri dönüşüm kapsamında değerlendiriyoruz.

 

Atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüme verilmesi dışında kanalizasyona verilen atıkların dahi ayrıştırma işlemini kurulan sistemle takip ediyoruz.