Eğitimler

DEĞİŞECEK

 

 

Kalitenin korunmasının ancak butik çalışmanın devamlılığı ve iyi nitelikte personelle birlikte sağlanabileceğine inanmaktayız. Bu yüzden personelin mesleki ve kişisel eğitimleri bizim için önemli yer tutmaktadır.
Kalite ve Hijyen Müdürümüz haftalık-aylık ve mevsimlik olarak aşağıdaki eğitimleri organize etmektedir.

  • Gıda Güvenliği Eğitimi: ISO 22000 eğitimleri ile güvenli gıda bilinci oluşturmaktayız.
  • HACCP Eğitimi: Gıda sağlığı için riskleri personele tanıtmak ve risklerin önemini vurgulayarak üzerinde durulmasını sağlamaktayız.
  • Hijyen Eğitimi: Gıda üretiminde ilk sırada hijyenin geldiğinin bilincini oluşturuyoruz. Tesis hijyeni ve kişisel hijyen konulu eğitimlerle personele hijyen programları yapılmaktadır.
  • Toplam Kalite Eğitimi: ISO 9001 kuruluş içi denetim sağlanarak, personeli toplam kaliteye hakim çalışmaya odaklı eğitim sağlamaktayız.
  • İş Güvenliği Eğitimi: OHSAS 18001 ile personele sağlıklı çalışma ortamının oluşturulması sonrasında iş ve işçi sağlığı eğitimleri verilmektedir.
  • Oryantasyon Eğitimi: İş başı eğitimlerinde personelin görevi, uyulacak kuralları, firmanın tanıtılması sağlanmaktadır.
  • Ustalık Eğitimleri: Kadroda belirli pozisyonlardaki personeli sertifikalı eğitimlere gönderilmektedir.
  • Kişisel Eğitimler: Zaman zaman personelin kişisel eğitimleri sağlanmaktadır.