Gıda Güvenliği


Gıda güvenliğini sağlamak amaçlı hammadde kabulü ile ürünlerimizin servise sunumu arasındaki tüm süreçler ile menülerimizin planlanması ve uygulanması süreçlerinin tamamını ISO 22000 -2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile planlı bir şekilde talimatlar doğrultusunda izliyor, ölçüyor ve kayıt altına alarak izlenebilirliğini sağlıyoruz.

Üretimde kullanılan ana girdilerden biri olan şebeke suyunun kalitesini, yapısal ve mikrobiyal anlamda artırmak amaçlı kurduğumuz arıtma sistemi ile suyun girdiği tüm ürünlerimizi ve temas ettiği tüm ekipmanlarımızı yüksek ölçüde koruyarak su kaynaklı riski minimize ediyoruz.

Hijyene verdiğimiz yüksek önem nedeniyle kurduğumuz Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda kabul ettiğimiz hammadde, ürettiğimiz ürünler, personel el, ekipman..vb tüm noktalardan numuneler alarak mikrobiyal analizleri kendimiz yaparak ve sonuçlarına göre gerekli aksiyonları hızlıca alarak çalışmalarımızı maximum düzeyde yürütüyoruz.